Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Slutrapporter
Fröidh, O., 2012. Green Train. Basis for a Scandinavian high-speed train concept. Final report, part A. KTH Railway group, Publication 12-01, Stockholm
Andersson, E., 2012. Green Train. Concept proposal for a Scandinavian high-speed train. Final report, part B. KTH Railway group, Publication 12-02, Stockholm


Rapporter
Andersson E, Persson R: Wide-body trains in Scandinavia - The Denmark case. KTH Railway Group Publication 1401
Andersson L: Gröna Tåget - Regina 250 phase 3 running dynamics tests 2008. Interfleet Technology Test Report 2008-12-15

Bustad T: Strömavtagning på befintlig kontaktledning – Regina 250 Gröna Tåget (Eng: Current collection on present catenary). Slide presentation 2008-11-05

Carlsson U, Frid A: Gröna Tåget - Pass-by and internal acoustic noise. KTH Railway Group, Publ 1107, Stockholm 2012
Carlsson U, Orrenius U: Interior vibrations. KTH Railway Group and Bombardier Transportation Sweden, 2013
Dimgård, M., and Kecklund, L., 2010. Erfarenheter av ett tågprojekt (in Swedish). Report. MTO Safety, Stockholm
Dimgård, M., Jansson, A. and Kecklund, L., 2009. Dagens och morgondagens stödsystem i tågförarmiljöer (in Swedish). Report. MTO Safety, Stockholm
Ekberg, A., Kabo, E., 2007. Realtidsanalys av utmattningspåkänning från uppmätta spårkrafter. Forskningsrapport 2007:11. CTH, Göteborg
Fröidh, O., Kottenhoff, K., Warg, J., 2013. Comfort evaluation of active secondary suspension. KTH Railway group, Publication 13-03, Stockholm
Fröidh, O., 2010. Resande och trafik med Gröna tåget (in Swedish, includes an English summary). KTH Railway Group, Publication 1001, Stockholm
Herbst A, Muld T, Efraimsson G: Front Shape and Slipstream for Wide Body Trains at Higher Speeds. KTH Railway Group Publication 1402
Karis T: Track Irregularities for High-speed Trains – Evaluation of their correlation with vehicle response. Report KTH AVE 2009:95, Stockholm 2009
Kloow L: High-speed train operation in winter climate. Transrail Publ BVF5-R2. KTH Railway Group, Publ 1106, Stockholm 2011
Kottenhoff, K. and Andersson, E., 2009. Attractive and efficient train interiors. KTH Railway Group, Publication 0903. Stockholm
Leander P: Gröna Tåget fordonsunderhåll (Eng: Gröna Tåget vehicle maintenance). Transrail Sweden Report BVF5-3R2, Sundbyberg 2011

Leander P: Tekniska normer och regler (Eng: Technical standards and praxis). Transrail Report BVF5-4R1.1.KTH Railway Group, Publ 1205, Stockholm 2011

Lukaszewicz P, Andersson E: Green Train energy consumption - Estimations on high-speed rail operations. KTH Railway Group, Publ 0901, Stockholm 2009
Lundberg, O., Eriksson, D. and Ranvinge, M., 2010. Design and innovation for rail vehicles. Konstfack/University college of arts, crafts and design, Stockholm
Mårdh, S. et al. (i.e. Eriksson, L., Blissing, B., Nilsson, L. and Sundström, J.), 2010. Gröna tåget – förarplats (in Swedish). Slutrapport. VTI, Linköping

Orvnäs A, Andersson E, Persson R: Development of Track-friendly Bogies for High Speed – A Simulation Study. KTH Railway Group, Publ 0703, Stockholm 2007

Orvnäs A: On Active Secondary Suspension in Rail Vehicles to Improve Ride Comfort. Report KTH AVE 2011:79, Stockholm 2011

Persson R: Tilting trains – Enhanced benefits and strategies for less motion sickness. ISBN 978-91-7415-948-6, KTH Rail Vehicles, Stockholm 2011.

Persson R: Tilting trains – Technology, benefits and motion sickness. KTH AVE Report 2008:27, Stockholm 2008

Scholtz J: Rapport från vinterprov utförda 2007 ned Regina 250 (Eng: Report on winter tests performed in 2007 with Regina 250). Interfleet document TS2260-0000-2, Malmö 2007

Sipilä, H. and Warg, J., 2012). Kapacitetsanalys av Södra stambanan (in Swedish). KTH, Stockholm
Sipilä, H., 2008. Körtidsberäkningar för Gröna tåget (in Swedish). KTH Railway Group, Publication 0802, Stockholm
Sjöholm M: Eco-driving and use of regenerative electric brakes for the Green Train – The effect on travel time, energy consumption and brake wear. KTH Railway Group, Publ 1101, Stockholm 2011
Soulard, J. System analysis of permanent magnet traction drives. Report. KTH, 2012
Öberg J: Gröna Tågets spårvänlighet – Beräkning och jämförelse av spårnedbrytning för olika tågkoncept (Eng: Track friendliness of Gröna Tåget – Estimation and comparison of track deterioration …). Slide presentation, 19 Feb 2008
Ögren M, Andersson L: Gröna Tåget – Regina 250 UIC 518 evaluations. Interfleet Technology Test Report, 12 Jan 2007.