Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Gröna Tåget är ett snabbtågs- och höghastighetstågskoncept som är ekonomiskt, miljövänligt och attraktivt för resenärerna. Konceptet är anpassat för nordiska förhållanden med hårda vintrar, ofta varierande efterfrågan och blandad person- och godstrafik på icke-perfekt spår.

Huvudförslaget är ett motorvagnståg för hastigheter upp till 250 km/h utrustat med korglutning för korta restider på elektrifierade huvudlinjer. Tågkonceptet är avsett att bli en flexibel plattform för långväga trafik såväl som snabb regionaltrafik, med möjlighet att köra i Danmark, Norge och Sverige.

Gröna Tåget är en samling idéer, förslag och tekniska lösningar för tågtrafikoperatörerna, industrin och banhållare.