Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Dokument

I Gröna Tåget har en folder och annat presentationsmaterial med huvuddragen i forskningsprogrammet tagits fram. Dessutom har ett stort antal forskningsrapporter och två sammanfattande slutrapporter producerats för dig som vill veta mer.