Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Trafikverket
Projektsponsor:
Tohmmy Bustad
tohmmy.bustad@trafikverket.se

Bombardier Transportation
Teknisk och kommersiell utveckling:
Henrik Tengstrand
henrik.tengstrand@se.transport.bombardier.com

KTH
Samordning och tekniska forskningsprojekt:
Evert Andersson
evertan@telia.com

Marknad, trafik och tågkoncept:
Oskar Fröidh
oskar.froidh@abe.kth.se

Gröna Tåget i fortsättningen:
Sebastian Stichel
stichel@kth.se

Länkar
KTH Järnvägsgruppen: www.railwaygroup.kth.se