Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

Presentationsmaterial 

Presentationsmaterialet innehåller sammanfattande och översiktlig information om Gröna Tåget.

Presentationer
Andersson E: Förbättrade miljöprestanda. KTH Railway Group, 2012
Andersson E,  Persson, R: Ett spårvänligt tåg (A track friendly train). KTH, 2012
Andersson E: Improving environmental performance. KTH Railway Group, 2012
Bustad T: Current collection on existing catenary systems. Reflections from Green Train tests, 2012
Carlsson U, Orrenius U: Attractive train interiors: Minimizing Annoying Sound and Vibration. KTH(MWL), 2014
Carlsson U: Control of External Noise. KTH (MWL), 2012
Frid A: Vehicle influence on interior and exterior noise. Bombardier, 2012
Fröidh O: Gröna Tåget. Resande, ekonomi och tågkoncept KTH. Järnvägsgruppen, 2012
Fröidh O: Gröna Tåget - to make train travel more attractive. KTH Railway Group, 2012
Herbst A,.,Bombardier,  Muld T,.KTH, Efraimsson G,,KTH:  Aerodynamik, 2012
Kottenhoff K, Andersson E: Tåginredningar - Funktionalitet och kostnader. KTH , 2014
Krajnovic S: CHALMERS work in Train Aerodynamics within Gröna Tåget, 2012
Lidström M, Blissing B: Train simulation at VTI, 2012
Lundberg O, Ranvinge M, Eriksson D: GT Train interior design. Transformator Design Group, 2012
Persson R: Aktiv fjädring – Resultat från prov på spår. Bombardier, maj 2013.
Persson R, Evert A: Breda tåg i Skandinavien. KTH, 2014.
Sandberg Å: PM motors for railway applications. Bombardier, 2012
Stichel S: Strömavtagare_kontaktledningsinteraktion forskningsbehov. KTH, 2012
Stichel S, Jönsson P, Liu Z: Strömavtagare - kontaktledningsinteraktion. Gröna Tåget slutseminarium. KTH, 2012
Tengstrand H: High Speed Technologies for Nordic Conditions. Bombardier, 2012
Warg J:Trafik och bankapacitet. KTH, 2012
Wik E: Utmaningar i nordiskt klimat. Bombardier, 2012