Gröna Tåget på spåren

Programmet har genomfört grundläggande analys och forskning på de olika områdena liksom utveckling, design och test av ny teknologi. De flesta av dessa teknologier har typtestats i ett ombyggt provtåg – Regina 250 – mellan 2006 och 2009. Under tidsperioden 2009–2012 har även ett antal viktiga system genomgått funktions- och uthållighetstester i kommersiell drift.

Provtåget har satt ett antal svenska hastighetsrekord, det senaste rekordet slogs i september 2008 då hastigheten noterades till 303 km/h. Rekordet slogs på Västra stambanan, där den tekniska standarden är lämpad för daglig trafik i hastigheter på 160-200 km/h.

De lösningar som Gröna Tåget föreslår kommer till användning genom industrins medverkan, främst genom Bombardiers utvecklingsarbete och pågående leveranser. Ett exempel är SJ 3000 (X55) som har vissa lösningar som tagits fram under interiördesign av Gröna Tåget, men i övrigt är ett Reginatåg för fjärrtrafik. Aktiv lateralfjädring (ALS) samt drivsystem med PM-motorer som utvecklats under Gröna Tåget-programmet introduceras i tåg för Frankrike, Italien och Schweiz.