Tågkonceptet

Passagerarkomfort i fokus

Sittplatserna måste vara komfortabla för längre resor och funktionella för arbete och andra aktiviteter men samtidigt utrymmeseffektiva. En utformning som ger mera utrymme under sätet medför att man kan sträcka ut på benen eller förvara handbagage nära tillhands. Det är också viktigt att resenärerna får individuella armstöd, särskilt vid tre säten i bredd, för hög komfort.

Effektivt koncept med hög kapacitet

Gröna Tåget är föreslaget att bli ett enplanståg för att möjliggöra korglutning med en extra bred vagnskorg. För körning i Skandinavien kan Gröna Tåget konstrueras med en vagnskorg som är mellan 3,45 m och 3,54 m bred om vagnsprofilen är lämpligt utformad och har ett mothåll i fjädringen (så kallad Hold-off device, HOD) och modifierad aktiv sidofjädring (ALS). Det dimensionerande området för att kunna köra i trafik mellan olika länder i Skandinavien är Danmark, där Gröna Tåget är avsett att köras över Öresundsbron till Köpenhamn och helst vidare.

Kapaciteten, mätt i antal sittplatser per tåglängd, är grundläggande för såväl transportkapaciteten som driftsekonomin. Den bredare vagnskorgen – ca 3,3 m invändigt – möjliggör en extra sittplats i varje rad jämfört med ett äldre europeiskt tåg, dvs. 2+2 i första klass och 2+3 i ekonomiklass. Komforten behöver även fortsättningsvis vara hög och individuella armstöd på varje sittplats är ett krav för att ge varje resenär tillräckligt med eget utrymme.

Plattformslängderna i de nordiska länderna varierar mellan 125 m och 410 m beroende på vilka linjer och stationer som avses. Generellt är den mest praktiska tåglängden i fjärrtrafik ca 108 m, med fyra långa vagnar, vilka kan anpassas till många olika plattformslängder och variationer i efterfrågan genom att koppla till eller från enheter.

Design för säker och punktlig drift

Gröna Tåget måste vara utformat för punktlig trafik. Med detta menas att tåget måste vara dimensionerat för maximal belastning i högtrafik. Av- och påstigning måste ske inom snäva marginaler, vilket innebär att dörrar, ingångar, bagageställningar och tågens mittgång måste vara genomtänkta, korrekt placerade och dimensionerade. Detta gäller i synnerhet under helger med många familjeresenärer. Funktionshindrade passagerare kan stiga på och av i en speciell ingång som är utrustad med entréhiss som är snabbare än dagens befintliga lösningar.

Bagageställningar för tungt bagage behöver rymma fler kollin än de som finns i många tåg idag och även ha utrymme för barnvagnar för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Det måste också finnas ett utrymme under varje säte för handbagage och mindre väskor samt en hylla ovanför fönstren.