Forskningsprogrammet

Gröna Tåget är unikt som forsknings- och utvecklingsprogram eftersom både universitet och högskolor, banhållare, operatörer och tågtillverkare samarbetar i samma program. Målet har varit att utveckla ett förslag till ett koncept för ett nytt attraktivt snabb- och höghastighetståg anpassat för de nordiska förhållandena, flexibelt och möjligt att använda till många olika trafikuppgifter.

Projektet bedrivs mellan 2005 och 2012 som ett samarbete mellan Trafikverket, tågtillverkare (Bombardier Transportation, Schunk och Liebherr), branschföreningen Tågoperatörerna ,SJ AB och Tågkompaniet, tågleasingföretaget Transitio samt universitet (KTH, Konstfack och Chalmers), liksom andra forskningsinstitut och konsulter (VTI, Interfleet Technology, Transrail, Ferroplan, MTO). Även Vinnova har bistått programmet.

KTH är ansvarigt för koordineringen av programmet och slutrapporterna, samt dessutom för forskning i flera specifika områden.

Konceptförslaget kan ses som en bank av idéer, rekommendationer och tekniska lösningar för järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och den tillverkande industrin. Det är en i hög grad öppen källa, vilket innebär att resultaten är tillgängliga för alla intressenter.

Forskningsprogrammet har redan uppmärksammats av både den svenska och utländska industrin. Det finns dock inget färdigt tåg att visa upp, men resultatet från programmet har presenterats i flera seminarier samt två slutrapporter som är baserade på ett stort antal forskningsrapporter.