Information:

Gröna Tåget
Tohmmy Bustad
Trafikverket
781 89  Borlänge

Tel: 0771 921 921

OBS! Tryck startknappen för den film du vill se.


Hastighetsrekord 303km/h